Къде е най-добре да разположим септична яма

Септичните ями могат да се определят като едни от най-старите начини за третиране на битови отпадни води и утайки. С тяхна помощ локално се пречистват замърсени води както от бита, така и от промишлеността. Най-често те са решение за пространствата, където не е налична централна канализационна система или не нужно да се прилага строг контрол към изхвърлянето на замърсените води.

По принцип изграждането на септични ями е подходящо за изграждане в малки обекти, като еднофамилни къщи и обекти за хранене с голям разход на вода. Естествено тези пречиствателни съоръжения са подходящи за населени места или вилни области, където липсва централна канализация. За септична яма експертите препоръчват да бъде на около 10 метра от дома, като като съвпада с наклона на терена. Тръбата, която излиза от жилището и влиза в съоръжението трябва да бъде права – не е добре да се прегъва по какъвто и да било начин. Това се прави с цел предотвратяване на евентуално запушване.

Обемът на септичното съоръжение за едно четиричленно семейство е около 4 000 литра. По-големият капацитет на съоръжението значително ще понижи броя на изпомпванията.

Професионалистите в сферата не препоръчват изграждането на такива съоръжения на крайречни места, които са обект на чести наводнения или на локации с високи подпочвени води. От съществено значение е до септичната яма да може лесно да достигне механизирана техника за почистване. Обикновено се почиства сравнително често – от шест месеца до пет години.

Добра идея е да предвидим, че мястото трябва да се проветрява периодично от неприятните газове, които са в ямата. Поради тази причина е нужно да я разположим на отдалечено разстояние както от нашия имот, така и от този на настоящи съседи или евентуални бъдещи съседи.

В наши дни става все по-модерно да се използват модерни алтернативи на септичните ями. Това по своята същност напълно автоматизирани системи, от които можем да се възползваме. Цената за изграждане на обикновената яма обаче остава по-достъпна. Това е една от основателните причини хората все още да я избират за домовете си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *