Оперативен лизинг е за предпочитане

Непрекъснатото развитие на бизнеса в различни области е свързано с влагане на повече средства. Оперативен лизинг е една възможност вложенията за основни средства да се икономисат и да се съсредоточат в развитие на различни направления за разширяване на бизнеса. Това е много изгоден вариант за ползване на средства, които са необходими само за определена фаза в производството или за нова технология, която ще се ползва за кратък срок.

Много често ръководителите на различни предприятия и фирми предпочитат да ползват автомобили и други транспортни средства чрез оперативен лизинг. По този начин те не влагат средства за закупуване на транспортното средство, както и не се налага да поддържат собствен автопарк с всички необходими звена за поддръжка на транспорта.

Обслужването на транспортните средства и всяка наета техника е задължение на фирмата собственик – лизинговата организация. Фирмите, които ползват транспортни средства, специализирана техника и всякакво друго имущество са задължени само да внасят всички дължими суми за месечни вноски по сключения договор. Всички регистрации, застраховки, техническо обслужване са задължения на лизингодателя. Това е още едно предимство на оперативен лизинг.

Всички отношения между лизингодател и лизингополучател се уреждат с подписване на договор. В договора се посочват правата и задълженията на всяка една от страните. След приключване на договора лизингополучателят е длъжен да върне наетото имущество.

Оперативен лизинг дава възможност да се наеме всякакъв вид транспортни средства, специализирана техника, имущество, технологии за различните отрасли – строителство, селско стопанство, различни производства. Най-често се наема специализирана техника, необходима само за определени операции. Това позволява да не се съхранява нищо излишно във фирмата и намаляване на разходите по поддържане на складови помещения за излишно имущество.

Този вид сътрудничество на фирмите е взаимно изгоден. Фирмата лизингодател развива своя бизнес, а наемателите на различно имущество имат изгоден вариант да си ползват средствата за разширяване и подобряване на собствения бизнес.

Оперативен лизинг има и някои недостатъци. Може да се наеме имущество, което в момента се предлага. Не се правят поръчки за определено имущество с конкретна насоченост. Сътрудниците на лизинговата фирма проучват непрекъснато нуждите на различните фирми и се стремят да закупуват техника и всякакво имущество, които са най-търсени. По този начин те имат възможност да работят за повишаване на собствената печалба, а клиентите са доволни. Понякога лизинговата организация може да постави някои ограничения при ползване на наетото имущество – например, ограничения на пробега на автомобил.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *