Препоръки при наемане на складове под наем

При оглед на складове под наем и особено при подписване на договора, трябва да сте много внимателни, за да получите това, от което имате нужда. Убедете се, че лицето, което предлага тези помещения има това право. Ако е собственик поискайте нотариален акт, договор за покупка или друг документ, доказващ собствеността. В случай, че има права за подписване на договор за пренаемане, проверете документа, потвърждаващ това съгласие на собственика.

Разберете, има ли някакви ограничения, свързани с ползването на складовете под наем (складовете може да са ипотекирани или да са предмет на спор). Ако вие не сте предупредени за такива обстоятелства, имате право да развалите договора и да поискате обезщетение за компенсиране на загубите ви. Не трябва да забравяте, че предаването на имуществото под наем не прекратява правата на трети лица за ползването му.

Внимателно огледайте складовата площ. Проверете оборудвани ли са складовете под наем съгласно изискванията за вашите стоки, продукция или суровина. Достатъчна ли е площта за товаро-разтоварни дейности, осигуряващи навременно извозване на товара и неговото складиране. Уверете се, че складовете под наем са с добра охранителна система, отговарят на санитарно-хигиените изисквания и имат добре развита стопанска инфраструктура (прави се почистване на района, има електрификация, водоснабдяване, телефонни и интернет връзки).

Уточнете размера на наема. Има наемодатели, които не могат сами да уточняват наема, защото са част от някоя система.

Наемодателят също има права, които може да ползва за предсрочно разтрогване на договора. Една от причините може да бъде ползването на имуществото не по назначение и в нарушаване на условията на договора или многократно се повтарят нарушенията. При неплащане на вноските за складове под наем договорът също може да бъде разтрогнат едностранно. Когато ползвателя не прави ремонта на имуществото в уговорения срок, когато това е посочено в договора, или нарушава други съществени условия, договорът също подлежи на разтрогване от страна на наемодателя.

Условия, по които не се стига до съгласие от двете страни, не се включват в подписания договор. Съществени за конкретния договор могат да бъдат признати условия, по отношение на които има специални указания в законите или други правови актове, както и всички условия, по които по искане на една от страните трябва да бъде постигнато съгласие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *