Защо домоуправител е нежелана длъжност

В жилищните кооперации има определена обща собственост, чийто стопанисване трябва да се поеме от някой, за да се осигури нейното поддържане в състояние, подходящо за ползване. Това налага избор на домоуправител, който да отговаря за всичко общо – имущество, сметки. В последните години избор на такъв човек почти не може да се направи поради голямата отговорност, която трябва да се поеме. За да се изпълняват всички дейности за създаване на нормални условия във входа или кооперацията трябва да се отделя много време, а хората нямат тази възможност.

Пенсионерите срещат затруднения със справяне на тези задачи, а те са свободните. Така, че длъжността домоуправител става все по нежелана, а при това е неплатена или са гласувани от общото събрание някаква незначителна сума. Въпреки всички трудности, такъв човек трябва да се избере. Това се прави на общо събрание на собствениците. На това събрание се решават и неотложните ремонти, свързани с общата собственост. Домоуправителят е длъжен да реализира решенията на събранието, а те не са никак лесни. Намирането на подходяща фирма за съответния ремонт, приемане на най-добрата оферта, наблюдаване протичането на ремонта, разплащане с изпълнителя – всичко това е задължение на домоуправителя.

Особено трудно е в старите кооперации, защото там всичко има нужда от ремонт – от покрива до смяна на щрангове. Започват да се появяват проблеми с канализационната система – все по-често се налага отпушване на канали, което налага смяна на старите вертикални и хоризонтални метални тръби. Намирането на фирма за всяка услуга не е проблем, а плащането е трудната задача. Понякога се намира някой, който е вечно недоволен и не е съгласен да плаща. Дори когато домоуправителят работи с желание, тези неразбирания от страна на собствениците спъват работата и крайния резултат може да доведе до отказване от тази неблагодарна работа.

Освен всички задължения, трябва да се води и домовата книга, да се събират и отчитат всички приходно-разходни документи. Свикването на общо събрание, плащане на общи сметки за ток, вода, отопление са все задължения, свързани с отговорност и загуба на време. И така длъжността домоуправител е нежелателна, защото е неплатена, свързана с голяма отговорност и най-вече с неприятни разговори с някои от собствениците.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *