American English Academy

Защо Американо-английската академия е все по-предпочитана?

Американо-английската академия има уникална визия за качественото обучение на подрастващите. Нейният екип е убеден, че ефективни резултати се постигат, когато ученици и учители работят в една посока и полагат съвместни усилия. Така с грижа и разбирателство нещата се случват много по-лесно.

Факт е, че Академията се среми да осигурява комфортна и грижовна среда на обучение, при което висока оценка получава стремежът към максимално и ефективно усвояване на знания.

Специалистите от екипа на Академията са с дълъг преподавателски опит, работили са в мултикултурна среда и са решени да възпитат учениците на толерантност и уважение към различните от тях.

Целият екип на Американо-английската академия работи в посока интелектуално, морално, социално и физическо развитието на децата. Убедени са в това, че е правилно училището да стимулира децата да общуват и учат активно, да мислят творчески и критично, да умеят да взимат решения и да носят отговорност за тях. Доказват на практика, че образованието не може да бъде осъществено, ако учители, ученици и родители не си партнират.

Преподаватели се стремят да научат своите възпитаници да се гордеят със своите постижения, колкото и малки да са те. Всичко в Академията е структурирано така, че да позволи на учениците да учат и постигат желаното в една спокойна, добре структурирана среда, с високо дисциплина.

Не случайно постиженията на училището са откични. Непрекъснато се правят оценки на всички дейности с учениците и се стремят да подобряват ефективността си. Точно заради изброеното дотук, Академията е получила акредитация от всички висши органи.

Учебната програма на учебното заведение обединява най-добрите практики и постижения от американската и българската образователна система, всичко това, облечено в английска реч.

Несъмнено  Американо-английската академия се старае да предостави на своите ученици най- добрата учебна програма.

Обучението на възпитаниците на Академията продължава и извън стените на класните стаи. Преподавателите се стремят да възпитат едни отговорни граждани, които уважават всички около себе си и да се стремят към максимално високи резултати във всичко, с което се захващат.

Още полезна информация: AEA – British Schools of Sofia

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *